05 Ιούλιος 2018

WHAT'S NEW 05/07/2018

Δείτε παρακάτω τα συλλεκτικά αντικείμενα και κόμικς που ήρθαν από την Diamond Comics για την παραλαβή του Ιουλίου 2018. Monthly Comics-One Shot AMAZING SPIDER-MAN #801 AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #20 ASSASSINS CREED ORIGINS #4 (OF 4) ASTONISHING X-MEN #12 AVENGERS #3 BACK TO THE FUTURE TIME TRAIN #6 BARBARELLA #7 BATGIRL #24 BATMAN #48 BATMAN #49 BATMAN BEYOND #21 BATMAN PRELUDE TO THE...
05 Ιούνιος 2018

WHAT'S NEW 05/06/2018

Δείτε παρακάτω τα συλλεκτικά αντικείμενα και κόμικς που ήρθαν από την Diamond Comics για την παραλαβή του Ιουνίου 2018.Monthly Comics-One ShotACTION COMICS SPECIAL #1ALL NEW WOLVERINE #35 AMAZING SPIDER-MAN #800 AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #19 ASSASSINS CREED ORIGINS #3 (OF 4)ASTONISHING X-MEN #11AVENGERS #1   AVENGERS #2   BARBARELLA #6 BATGIRL #23                     BATMAN...
04 Μάιος 2018

WHAT'S NEW 04/05/2018

Δείτε παρακάτω τα συλλεκτικά αντικείμενα και κόμικς που ήρθαν από την Diamond Comics για την παραλαβή του Μαίου 2018. Monthly Comics-One Shot ACTION COMICS #1000 ALL NEW WOLVERINE #33 ALL NEW WOLVERINE #34 AMAZING SPIDER-MAN #798 AMAZING SPIDER-MAN #799 AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #18 ASSASSINS CREED ORIGINS #2 (OF 4) ASTONISHING X-MEN #10 AVENGERS #687 BARBARELLA #5 BATGIRL #22 BATMAN #44...
07 Μάρτιος 2018

WHAT'S NEW 07/03/2018

Δείτε παρακάτω τα συλλεκτικά αντικείμενα και κόμικς που ήρθαν από την Diamond Comics για την παραλαβή του Μαρτίου 2018.Monthly Comics-One ShotACTION COMICS #997ACTION COMICS #998ALL NEW WOLVERINE #31AMAZING SPIDER-MAN #795AMAZING SPIDER-MAN #796AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #42AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #16ASTONISHING X-MEN #8AVENGERS #679AVENGERS #680AVENGERS #681AVENGERS #682 BACK TO THE FUTURE TIME TRAIN...
06 Φεβρουάριος 2018

WHAT'S NEW 06/02/2018

Δείτε παρακάτω τα συλλεκτικά αντικείμενα και κόμικς που ήρθαν από την Diamond Comics για την παραλαβή του Φεβρουάριου 2018.   Monthly Comics-One Shot   ACTION COMICS #995 ACTION COMICS #996 ALL NEW WOLVERINE #29 ALL NEW WOLVERINE #30 AMAZING SPIDER-MAN #792 AMAZING SPIDER-MAN #794 AMAZING SPIDER-MAN #794 AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS...
[12 3 4 5  >>